is toegevoegd aan uw favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f> HOU WELYK VAN STATE. J)e lieden die het ftuk met reden overleggen, '.in weten niet als goed van dit beleid te zeggen. Sy noemen dit een aas, dat jonge zinnen trekt": En even gaande maakt en tot de deugt verwekt Wie zal 'er niet terftond een kloeke daad beginnen * Jaar prys en machtig goed, ja Vryfters zya te winnen? Gewis, die nu ter tyd geen wapens aan en doet En heeft geen Ridders hert, en is geen edel bloed. !en ander tot den kryg niet al te zeer genegen . )ie, brengt 'er wederom verfcheide reden tegen ' Hy maakt een lang verhaal van ik en weet niet wat ■ Daar hy uit enkel nyd, de zaken meê beklad- ' /el! Caleb onze Vorft die heeft 't wel te makenly waagt alleen de fchaar en wy het gantfche laken • Want zoo het wel gelukt, zyn dochter krygt een man En zoo het qualyk gaat, wie leid 'er "fchade van? Vie, gy onwyze Jeugd, die uwe rappe leden iaat uit een loife drift in dezen kryg hefteden: Gy ftelt u in Gevaer en waagt u jeugdig Lyf," A En zeg - ens waarom doch op hoope van een wy£ laar denkt wat zal het zyn indien gy word geflagen'? leen menfch zal immermeer u malle daad beklagen ? En fchoon gy won de Stad. noch is 't niet gezeid" Dat even dan voor u de Vryfter is bereid. J kan een ftompen arm, een houw in't aanzicht deeren oo dat de fchoone Bruid u niet en zal begeeren * Of, zoo in u bedryf de Vader iet mishaagt, Hy zal zyn dnfchuld doen en leggen 't opdeMaagt ,2n denkt niet dat het Slot is zonder harde flagen, Of dat de vafte Stad in haaft is weg te dragen. Neen Vrienden,meenje dat,voorwaer gy zyt verdwaalt 't Is hier juift daar men vechten diepe wonden haalt Al is Ahimai dood, en Talmai overwonnen,! En Schefmai neergevelr, noch is 't maar begonnenDaar ryft vry menig Slot en menig hoog Kafteel,' En Sepher is voorwaar al vry het hardfte deel Hier toe en zend de Vos geen vim zyn eige knechten Maallaat fiegts buiten hem zyndogtcrsfchobnheidvegten