is toegevoegd aan uw favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipo TWEE VERKRACHT, &c.

Doch onder dit verftand, dat zy verhuizen zal, En nemen haar vertrek in zeker ander dal. Zoo haaft als dit befluit is by de Wet genomen, Zoo ziet men op de zaal terftond een Priefter komen, Die heelt dit jonge paar verzegelt in de trou; En die geichondên was die werd een echte vrou. Een Ridder in den Raad aanhoorde deze zaken, En wat de Jongeling en wat de Juffers fpraken; Hy woeg de ftrcnge Wet, hy woeg deufeilen eifch, En valt met zyn gemoed hier over in gepeis, Hy ziet Tryphofe ftaan, hy ziet haar deftig wezen, Hy kan in haar gelaat een moedig herte lezen.

Hy denkt: ziet daar een Maagd, die vry wat hooge r En die een reine ziel in haren boezem heeft. <zweeft , - Zy doet in haar gefprek van haren inborft blykcn, En zoo een hoog gemoed dat zou my wel gelyken. . Zy is gelyk als ik, en paft op geenen praat,

Die by het flechte volk gemeenlyk omme gaat. Het lyf is maar een romp, en fchoon het isgefchonden, 't Is rein indien de geeft maar zuiver is bevonden. De maagdom is een deugd, een onbegrepen goed, Die in geen vleefth en woont, maar in een rein gemoed. Hier maalt de Ridder op by wylen gantfche nachten, Vind twift in zyn gemoed, en ftryd in zyn gedachten. Dan is hy voor de Maagd, dan van haar afgewend, En al op dezen grond, vermits zy was gefchend. Ten leften als de tyd wat langer is verftreken, Zoo komt hy tot de zaak, en laat de Juffer fpreeken. Zy weigert, zy bekent, maar op zoo wyzen voet, Dat zy den Edelman te meer verlangen doet, Waar hier toe op geftaan? het ftuk werd aan gebonden, De Juffer werd verhoogt, die eertyds wasgefchonden. Want haar werd toe geftaan, dat zy haar bruilofts dag, Metkruid en maagde-palm, met bloemen kroonenmag. Dat zy de gantfche zaal, geëygent om te danfen, Mag eieren over al met verfche rooze-kranflen. De Wet, na goed beraad, die heeft haar dit gejont, En vry, gelyk men houd, niet zonder vallen grond

De