Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48a' Ó P KO'MSTE

Het dier was rond en vol: es ging daar op vertrekken, En ging, 'k en weet niet waar, zyn teereieden dekken, Ik vond een diep geheim, ja trooft in'dit gezicht, En heb 'er n'.derhand een veersjen op gedicht: Kleyn Vlootje,geeftig Dier, wat beb/e.gaen be dryven? Gy hebt in u den geeft van twee verjcheide lyven,,

Gy zoogt myns hertzen bloed, en ook van myn Vriendin, De myn' en hare ziel naemt gy te. zamen in. Wy zyn in u vermengt en onder een gedreven, En leiden binnen u alreeds een echte leven;

Onsw'cht, ons innig merg \ ons herten zyn gemeen, Wy zyn geen twee voortaan, wy zyn te zamen een. Wat kan dit zoet geval, wat zal het doch beduiden ? Gewis, naar ik het gryp, hy maakt ons echte luiden. Hoe kan het, fchoone Maagd, hoé kan het anders zyn ? Myn bloed dat is het u, en 't u is weder myn. Ziet wat een aardig fpook heeft Venus hier gezonden, Wy moeten voor gewis te zamen zyn gebonden, Te zamen zyn gepa.irt. Wel aan dan tot befluit, Ontzegt dit grillig volk en weeft myn lieve bruid. Indien men teikens acht. genomen van de dieren, Die in het groene woud, of om den hemel zwieren, Zoo dient voor al gelet, op zoo een diep geval, Dat fchier met woorden zeid wat ons gebeuren zal. Wel aan ontfangt myn hert, dat ik u kome bieden, Eu let niet op den waan van deze groote lieden; Myn ftaat is boven haar, fchoon nydennyderkeft, Zoo vcrr' de waarue ziel het lichaam overtreft. De Dichter had gezeid , en om zyn moedig fpreken , Zoo was meeft al het volk ir. haar gelaat enttleken: Dog na een korte wyl zoo quam de Schilder voort, En 't bleek aan zyn gefprek, hoe dat hy wasgeftoort.

SCHILDE 1'.

Hoe ben ik in mvn fchik als deze pochers razen, En vallen tegen een gelyk als rechte dwazen 1 Ziet, als de Bottelier en Kok te zamen kyft, Dan hoort men in 't gemeen waar dat de zuivel blyft

Wel

Sluiten