Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLAUDIUS CIVILIS

AAN Z Ij N

KRIJGSLEGER

B IJ DEN R H IJ N. C*)

ö Belgen! mij zo Waard! - Zeeghaftige Oorlogshelden!

Die voor de Vrijheid (treedt, mee zo veel trouw en moed; Toenge, op deez zelfde plaats, de Roomfche grootheid veldden! —

Er*, — in een vrije ziel, nog de oude Deugden voedt! — 't Gebeente, — 'troeftig ftaalder Roomers trekt onze oogen! —

't Roept, fiddrend, uit! - ja, hier, - hier is 't, dat Batoos Kroost En 't vrij Germaanfche Volk op hun Triomfen boogen;

Voor haarditede en akaar veeleer den dood getroost,

/*n ». Dan

'*> Zie tacitus, Hifi. $<t' Soek, No. 17,

Sluiten