is toegevoegd aan uw favorieten.

Veertig gezangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i

Gy zyt het, liefdryke Opperheer! Dien ik als Vader ken en eer: Die zielwaardy toont hoe gewis Myn hoop op 't hemelsch erfdeel is.

Uw woord leert my dit zonneklaar. Maakt myn geloof onwankelbaar. Hoe hoog is 't menschdom u verpligt, Door Jefus dierbre leer verlicht!

O zalig uitzicht, ook voor my! Myn ziel is tot verrukking bly. 'k Zie reeds van verr' de gloriekroon, In Christus 't ryk genadeloon.

Daar blykt me uw wyze raad, 6 God! Zo gunstig voor myn eeuwig lot: 'k Geniet daar, vry van leed en druk, Door uw genaë, 't volmaaktst geluk.

Hoe fmaakte ik reeds uw weldaên hier! Algoedheid! 'k dank uw hoog bellier, Dat my geringen tegenfpoed Altoos zo ryklyk heeft vergoed,

F De