is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichterlijke mengelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELINGEN. 71

Hij leerde een fleren drom, op 't fpoor der helden, ftrecven, Hij fterkte Ruiters moed, wees hein op de eere-kroon; Hij wijde aan 't vaderland een lieren heldenzoon,

En eindigde vol moed, en zegevierend, 't leven.

o Tromp ! was flechts uw loon, op 't bed van eer te derven, Beipat uw dierbaar bloed de fchoonfte lauwerblaen! 't Hart blijft de laatfte tik voor voik en vrijheid Haan,

Ja zulk een dood alleen kan eeuwige eer verwerven.

De vijand ziet, ontroerd, in 't eind' zijn wensch gelukken, De waare grootheid toch bekoort elks fleren moed, De wraak waant zich voldaan; doch Neêrlands heldenftoct

Weet de overwinning zelve aan overmagt te ontrukken.

De Brit deinst fiddrend af en droeve lijkgezangen Verfmooren in den toon der vaderlandfche vreugd; De vloot keert firandwaard, met een zucht der heldendeugd^

En laat, van mast en fteng, verfcheurde wimpels hangen.

E 4 's LanJs