is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtmengelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MIJ ZELVEN, OP MIJNEN JAARDAG. HJ Waak op mijn ziel! juich Gode in 't zalig buitenleeven! Hier keurt het vrij gemoed Gods ondoorzienbre wegen goed, Hier worden zwaarigheên in 's Vaders hand gegeeven;

Die hand heeft mij dus ver gebragt, Nu in het lieflijk licht, clan bij een' donkren nacht, Nooit liet ze mij alleen, Zij fchreef gebeden en geween 'In dat Gedenkboek, dat, als de eeuwen zijn vervloogen, Zal opengaan voor aller oogen.

Op! op mijn ziel ! zing Gode! uw dankdag is gereezen! De Godsdienst geeft de les,

Het heilgeloof zij priesteres, Uw Jefus — fel gekruist — moet hier het outer weezen,

Het offer — Christen dankbaarheid; Het voorwerp — uwe God — wiens zorg u heeft geleid; De Lofplaats — Niedorps kluis,

In plaats van 't heerlijk kadehuis; Hier moet bij landmans beemd, en beek — en boomgewemel,

De wijrpok klimmen naar den hemel.

II Ver-