Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*S4 DE KARAVAAN UIT KAIRO, ENZ.

Hier pronkt op Mekkaas trant de trotfche gaanderii, De fraaie koepels zijn tot fcbraagende kolommen, Naast Klooster en Moské, als dierbre Heiligdommen,

En zetten huis en put gezogten luister bij.

Daar negen Poorten in Één bruinen gével ftann Van deeze gaanderij, daar (trekken dertig andrcn Drie geevlen tot een' (tut, vrij kunstig naa-t elkandren,

Zoo ooit, hier lag de kunst haar' best vermoogen aan.

Twee groote fteenen liaan aan gindfchen Westermuur, Om Hagars moederfmart bij 't nakroost te herdenken, Hier wil de Egijptenaar aan God zijn offers fchenken,

Hier dijt men tijd en geld in 't afgezonderd uur.

Is al die Plegtigheid in Mekkaas fchoot verricht, Dan moet Medina, na tien dagen reizens, weeten 't Ontzag voor 't graf van Een' der ftoutlfe dwaalprofeeten ,

Al de Eerbied kwijt zich daar van zijn' verëischtenpligt..

Sluiten