is toegevoegd aan je favorieten.

Avond-praatje of zamenspraak tusschen eenige burgers over de een en onverdeelbaarheid van de Bataavsche Republiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 23 ]

Willem.

En dan zien ze by de neus neer.

Piet.

Het zou U geen hak beter gaan, geloof ikf Ik.

Vriend jobannes dit heb ik nooit gehoord, dat het verval van de Fabrieken komt van de contante Penningen na buiten te zenden, men zegt altyd, dat het komt, om dat het werken hier te duur is, om dat men te veel belust is om vreemd goedte hebben.

Jobannes,

Laten wy maar eenvoudig de zaak nagaan, dan zal het veroorzaakt worden voornamentlyk van gebrek aan Contanten, gy zult weeten, dat het welflagen der Fabryken afhangt om te kunnen verkopen tot zulk eenen lagen prys als een ander, en 'er tevens van te beftaan. — Tot dit werk is het eerfte, dat 'er geld moet zyn, en is het fonds, wanneer dus geringe renten gegeven' worden als a|, i 3 Procento, dan worden daar door de goederen goedkoper, maar moet zulk een Fabriquer 5 of meer geven, zo kan hy niet werken tegens andere plaatzen, alwaar het geld a\ of 3 Procento doet, dit is klaar, en hoe zal men nu geld krygen voor die geringe interesfe, zo lang men de dwaasheid heeft aan vreemde hoven zyn geld te leenen, die 5, 6 en meer Procenten geeven: — maar bo-. ven dien zo wordt door het wegzenden van het geld, het geld hier fchaarfer, en beneemt dus aaa iemant de moed en gelegenheid om iets te ondernemen, '

Ik(