Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIJSVAERZEN.

„ De Tempels, 't Raadhuis, al deeze achtbre Kunsttooneeleti,

Ja, de oudeBurgtmuurzelf, die'tNeêrlandsoogkanftreelen ,, Door grijze eerwaardigheid, toont, braave Burgerftoet!

De welvaart van een Had, die nutte Werkliên voedt. —

„ En, fcheen een poos uw bloei, uw handelbloei te kwijnen , „ Mijn Leyden! dierbreVest! dieneevlen, aan'tverdwijnen , „ Door 's Burgervaadren zorg en 's volks vernieuwde vlijt,

Ontdekken bron bij bron, der welvaard toegewijd! — „ Al woedt nog 't ooilogsftaal, gefcherptop woest vernielen, „ Op 't golvend vlak der zee: al dondren nog de kielen, „ Belaaden met den bloem van Batoos heldenjeugd; „ De zon van voorfpoed rijst! en, Leyden zag, vol vreugd,

In vroeger tijd zijn' bloei, zijn' handelbloei, herbooren , „ Eer nog de vreedeölijf in Leeuwendaal mogt glooren: — „ Eer Spanjes Legermagt door Neêrlands grootften Held „ En onzer Vaadren moed, ten fpijt van 't fnood geweld, „ Den vrijen grond verliet, bij 't juichen der victorie' —

„ 6 Ja: de Patriot, die al zijn' roem, zijn glorie „ Steeds hier in ftellen bleef, dat hij in 't vrij gemoed, , Zo wel als oorlogsdeugd, een werkzaame ijver voedt, .. „ Bekroont den Burger, en den Held, met eerlaurieren l —>

,, Zie daar, doorluchte ftad! den aart der Batavieren, „ Die, fchoon de fiere ziel op de overwinning (taart „ En 't recht der vrije Zee met (troomen bloeds bewaart,

„ Nooit

Sluiten