Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIJSVAERZEN.

En, ftort mijn Zangheldin een traan Bij 't graf van hem, die 't eerlijk leven,

In zijn triumf. op d'Oceaan Kloekmoedig heeft ten prooi gegeeven?-* Verheven (Hummen! 't vrij Gewest Zal, daar het de oogen houdt gevest* Op u, tot aan liet eind der tijden Uw roem aan 't jongfte Nagefiacht Vermelden, op dat de eigen kracht — Dezelfde moed uw kroost leer'voor de Vrijheid finjJen!

Ook gij, Aartsgoedheid! 't was uw hand Die 't oude vuur in 't hart deed gl jeien: —

Och! 't zij uw wil, dat Nedeiland Mooge, als weleer, in luider bloeien! Och! dat de trouwe Batavier, Zo fnood belaagd, de Leeuwsbanier Steeds doe op 't vlak der golven gelden! — Zijn' boezem gloei van Vrijheidsmin: Op dat hij nog meêr loovren winn'! Zoo kweek de vrije grond, als oudtijds, niet dan helden! —

Gij

Sluiten