is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 215'

TER repliceerde, toe gauw maar; dat ter zeiver tyd de voorgemelde troep, welke die twee vlesfen wyn hadden gehad, wederom te rug is gekeerd, en beide die troepen in huis zyn gekomen endoorgedrongen tot in de Socieieits-kamer, zettende Derk Klopper de oudfte Dochter van de eerfte Getuige, CatharinaSaalfelt inprefentievan de Buurvrouw de deur uit, en vlugtende de jongfte Dochter Alida Groote achter uit over de lchutting; verder verklaaren zy Getuigen, dat gemelde Derk Klop» per in de Societeits-kamer gekomen zynde, de eerfte Getuige by den arm greep, op eenonbarmhartlyke wyze fchudde, en zeide : hier jou oude Donder, wyn, waar op alles als wyn, genever en andere fterke drank aan dat Volk moest en ook is gegeeven, en zelve door hun genoomen zynde, door een van dat Volk de kraanen van twee biervaten geopend, en het bier over de grond laaten loopen, en ftootende Cornelis Groteeoer twee vlesfen wyn (welke hy uit handen van de derde Getuige gekreegen had,) zo als zy derde Getuige nu alleen verklaard tegens eikanderen, zo dat de eene brak, zynde de andere vervolgens door een tegens de grond aan ftukken gegooid.

Voorts verklaaren zy Getuigen, dat, dat Volk, na ahoorens nog meerder baidaadigheden, als het ftukken gooijen van vlesfen en glazen zo te hebben aangericht, al 't welk gefchiede onder het geduurig zingen van pasquillante liederen , het roepen en fchreeuwen van Oranje boven, waar toe de derde Getuige door hun geforceerd wierd zulks mede te doen, door toedoen van Valentyn Khuin en verdere Gebuuren van hun Getuigen, welke tot adfiftentie aldaar gekomen waren, uit huis zyn geraakt en vervolgens zyn vertrokken. .

Laatftelyk verklaaren zy Getuigen, dat alle de voorverhaalde gepleegde moedwil en baidaadigheden hebben veroirzaakt, dat zy Getuigen bedugt voor meerder onrmoetinge van diefi aart, zich niet des nagts in huis betrouwden, maar zich abc by ' un O 4 voor-