is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22® Verzameling van Stukfan betrekkelyk tot

Arrest zal worden gededuceert en gefoecificeett, allefints met Interdictie aan den voornoem Jen, ta verder> aan aüe die genen, die eenige gelden Of goederen 't zy ter leen, in huure of op rente van deezen Gearrefteerden voornoemd, onder z cti hebben, om daar van noch Kapitaalen, noch Ren-, te, noch Huurpenningen, buiten weeten van den Arreftant qqa, zich weerloos te maaken, op poene als na Rechte, en welke Interdictie word verzogt aan de voornoemde Debiteuren of Huurderen ieder hoofd voor hoofd per Extract deezes te doen h linueeren zo en als zulks r a Rechten behoo-t, en Wel voornaamelyk mede aan den GearreuVerdes Vader, den Heer Hofmeijer Dr. H. van £ever-

forue.

Decreet..

Het verzogte Arrest word geaccordeart, als? na Landrechte, gelyk mede de Interdictie aan de hu r by gemelde Perfoonen, om zich geene penningen weerloos te maak.jn, by poene van andermaalige betaalinge, word toegeftaan by deezen.

Ten welken einde aan ieder van dezelve, bv Extract deezes daar van zal worden kennis z*. geeven.

Pro vero Extrattu,

P. Hubert, Richter*.