is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenisfen in N°. Eigenaars.

335 Vrouw de Kort» 355 den Handboog.

375 H. Krol.

378 J- Richts.

379 Wed. 't Hoofd.

380 Vrouw v. Boxtel.

381 Vrouw Bekkers. 585 Erve J. Richts.

386 Vrouw de Kort. 397 Kennis.

399 van Dalfen.

4.01 den Besten.

402 Juffr. Lourentius.

403 E. Zimmerman.

405 den Besten.

406 Vrouw Minoretti, 478 B. van de Laar.

482 ——■—^—-

493 van de Sande.

787 enz. voorgevallen, xgt Bewoonders.

Ledig. Glazen ingeflag.

Dujimo. Glazen ingeflagen en geplunderd.

Dezelve. Glazen ingeflagen en veel geplunderd.

C. Schuurmans. Glazen ingeflagen en veel geplunderd.

Dezelve. Glazen ingeflagen en veel geplunderd.

A. Bomer. Glazen ingeflagen.

Dezelve. Glazen ingeflag.

W. van Kempen. G.azen ingeflagen.

H. Mey. Glazen ingeflag,'

Wolfsbergen. Glazen ingeflagen.

van Borchart. Glazen ingeflagen.

A. Heerkes. Glazen ingeflagen.

J. Verfaan. Glazen ingeflagen.

J. Elfeling. Glazen, ingeflagen en geplunderd.

A. Tzendoorn. Glazen ingeflagen en geplunderd.

C. van Balen. Glazen ingeflagen en geplunderd.

G. Gasfen. Glazen ingeflagen.

F. Voogd. Glazen ingeflagen.

J. Flaat. Glazen ingeflagen.

Wed. Tilburg. Glazen ingeflagen.

52P van