is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenisfen in

N°. Eigenaars.

153 M. Theunisfen.

154 Joh. Hurdemans.

155 H. van Altena.

157 Rykevorfel.

161 M. van Hoofd.

162 Wed. Suyskens.

163 Gr. de Bruyn.

•168 F. de Jode.

170 J. van der Kamme.

171 Dr. Beekvelt.

172 Van Munfter.

174 Mevr. Hanswyk.

175 Wed. Storm.

176 — •' —

178 Juffr. Vogelvanger.

179 Kind van Uytert.

180 Joh. Hemelsbach.

184 D. Roothuyzen.

185 Brouwer.

186 Juffr. van Bommel. X87 Wed. van Dam. qq.

1787 enz. voorgevallen. 2i<*

Bewoonders.

Wed. van der Meer. Gh

zen ingeflagen. JE. Verhoevê. Glazen ia

geflagen en weinig gfr

plunderd.

Dezelve. Glazen ingefli gen en geplunderd.

Dezelve. Glazen ingeflag.

Norb. Hekkart. Glazetingeflagen.

P. Das. Glazen ingeflag.

Dezelve. Glazen ingefla gen en geplunderd.

A. de Weert. Glazen in¬

geflagen.

Dezelve. Glazen ingefla gen en geplunderd.

C. Cisman- Glazen inge flagen en geplunderd.

Ledig. Glazen ingeflag.

J. Smolders. Glazen ingeflagen.

H. Lamboy. Glazen ingeflagen..

Achterhuis. Glazen ingeflagen.

J. Veihage. Glazen ingeflagen.

Dezelve. Glazen ingeflag.

Dezelve. Glazen ingeflag.

Dezelve. Glazen ingeflagen en geplunderd.

Jonkbloed. Glazen ingeflagen en geplunderd.

A. van Gestel. Glazen ingeflagen.

H. Dries/en. Weinig geplunderd.

188 Wed.