is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

és Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 77

worde uitgekeerd aan den Armen der Parochiën I groot.

. Van die onder den Ambachte Ser Poppekerke, S grooten te Ponde; — mits daar van worde uitgekeerd aan den Armen der Parochie 2 grooten.

Van die onder de Ambachren, behoorende ondet V Lands l^ierfchaar van Vlisfingen, 12 grooten te Ponde, —— zoo voor het zoogenaamd Pond- als Vendugeld.

Van die onder den Ambachte van IVesterfouburg, 12 grooten ten Ponde; — mits daar van worde uitgekeerd aan den Armen der Parochie 2 grooten.

Van die onder den Ambachte West-Capelle buiten, 8 grooten te Ponde, — mits daar van worde uitgekeerd aan den Armen der Parochie 2 grooten.

Van die onder den Ambachte behoorende onder 's Lands Vierfchaar van Veere, 7 grooten te Ponde; — mits daar van worde uitgekeerd aan den Armen der Parochiën, onder welken de verkocht wordende Goederen gelegen zyn I groot.

Van die onder den Ambachte van Cleeverskerke,

9 grooten te Ponde; — mits daar van worde uitgekeerd aan den Armen der Parochie I groot.

Van die onder den Ambachte van Gapinge, 7 grooten te Ponde; — mits daar van worde uitgekeerd aan den Armen der Parochie I groot.

Van die onder de Ambachten van Serooskerke, Hondfgsni' en Rhynsburger-Ambacht , 12 grooten te Ponde; —— mits daar van worde uitgekeer'd aan den Armen der Parochie 1 groot.

Van die onder den Ambachte van OosuCapelle,

10 grooten te Ponde; —— mits daar van worde uitgekeerd aan den Armen der Parochie 1 groot.

Van die onder den Ambachte van Westhooven , 7 grooten te Ponde; — mits daar van worde uitgekeerd aan den Armen der Parochie 1 poot.

Van die onder den Ambachte van Aagtekerke 6 grooten te Ponde.

Van