Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 220

Zestiende Deel. No. 1298, 1300.

Vyf- en- twintigste Deel, No. 2004 toc 2o87 iogefloten.

Zes- en- twintigste Deel. No. 213Ï, 2132, 2133.

Twee- en- dertigste Deel.. No. 2468.

Zes- en- dertigste Deel. Van het begin tot 28cp ingeflooten.

Stukken betrekkelyk de tumultueufe beweegingen op den 27 December 1786 te Alblasferdam voorgevallen, Loopende van NJ. 28n totN0. 2817 ingeflooten.

No. 281 r. Mhfi^e door Bailjuwen Manven van den Hove en Hooge Vierfchaar van Zuid-Holland, aan Schouten Gerechte van Alhlasferwaard, om eenduidelyk en gedetailleerd bericht te geeven van de tumultueufe beweegingen op den 27 December 17 8a aldaar voorgevallen. In dato den 1 j January 1787.

Edele Achtbaare Heeren!

Den Heer Bailjuw van Zuid-Holland ambtshalve P 3 Dei

Sluiten