is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Amsteldamsche schoutoneel, bestaande in een versameling van oorspronglyke en vertaalde toneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45 ZOUTMAN.

En plonderziek Gebroed: Wij zullen de Amftellaaren, Ja,, 'tganfche Nederland,op de eertijds vrije baaren, Het recht behouden doen: dus was hunn' taal Mijnheer: Maar of de Hemel nu met haar, gelijk wel eer, Met Neêrlands Heldenftoet de Britten wil verjaagen, En 't vlak des oceaans, van Rovers fchoon zal vaagen, Is voor ons nietig oog verborgen op deeze aard': Ach triumpheerden wij op Nereus blaauwen vaart!

BURGERHART.

De Hemel weet alleen, welk lot ons zij befchooren! Maar zegepraalt de Brit, dan is mijn moed verlooren.

EEN LANDS-OFFICIER.

Was flegts de Zeeuwfche Vloot maar met ons meê gegaan ,

Dan kon men Englands Vloot, tot roem voor Neêrland flaan.

T W E-