Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE BLINDGEBOREN BROEDERS. 13

Zy leefden toen in haat, doch zouden vreedzaam leeven Waar' hen eenvouwdig Rechts de zuivre kleur befchreven + En nooit een denkbeeld van 't gemengelde gegeven.

Gy, Christenbroeders, die in fecten u verdeelt, En allen waant, dat gy, gy 't waarheidspad bewandelt! Leert uit decs fabel hoe onchristelyk gy handelt, Als ge uwen broeder haat, die tevens zich verbeeld, Zo wel als gy, met vaste fchreden Op- 't éénig waarheidspad te treeden.

EEN

Sluiten