Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 229

(gingen onder het Krygsvolk in andere nabuurige Gewesten, niet eenige aanleiding kunnen geeven nm te vermoeden, dat men de ongelukkige diffeirenten tusfchen Regeeringen en Burgeryen, door middel van den Militairen arm trachtte beflisfen; fje beoirdeeling van dit een en ander, laaten wy aan J Ed. Groot Mogenden geheel en al over.'

En hier mede U Ed. Groot Mogenden beveelen* ie in Gods Heilige befcherming, verblyven wy.

Edele Groot Mogende Heeren!

Qtrecht, den 31 U Ed. Groot Moe. dienstwil*. IAugust. 1786', lige goede Vrienden,

De Vroedfchap der Stad Utrecht.,

Ter Ordonnantie van dezelven,

(was getJ) Izaak Falck,

N\2394. Misjive van de nieuw aangejlelde Vroedfchap der Stad Utrecht aan den Heere Prince Erfstadhouder , over de zelfde onderwerpen. In dato, dm 4 September 1786.

DooRLÜCHTIGST HOOGGEBOOREN VORST.1

Het kan aan Uwe Doorluchtige Hoogheid niet [onbekend zyn, dat de twee voorftemmende Staatsleden dezer Provincie hebben kunnen goedvinden, ae Vergaderingen der Heeren Staaten, welke beöaald waren tegen den oden en iöden der afgelooröen maand Augustus, eerst te furcheeren, en dekelven vervolgens van deze Stad, welke buiten tekenfpraak de eenige gewoone Refldencieplaats is wan alle de Hooge Collegien dezer Provincie, te verleggen naar Amersfoort, en zulks niet tegen» . ftaande onze Burgemeesteren de eene en andere dier iprecipitante Refolutien ten fterkften hebben gecontradiceerd.

P 5 Wy

Sluiten