is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 231

Dat al mede aan de Staaten zoude behooren te jworden kennis gegeeven, van de Misfife aan die f van Wyk by Duurftede zullende afgaan.

Eindélyk, dat zoo wanneer dézs zaak door eene kwederzydfche acceptatie haar beflig zal hebben getkreegen, van het een en ander aan de overige Boudrgenpoten moge worden kennis gegeeven, en dezelven verzogt, om ten fpoedigften Gecommitteerden te benoemen.

Dat met opzicht tot het tweede lid der Propofltie, mamentlyk over Gelderland &c.

2jop. Misfive van Commisfarisfen van het Wyn. Comptoir te Utrecht aan de tieeren Staaten 's Lands van Utrecht, waar by kennis geeven dat uit hun Comptoir op nieuw Penningen zyn geligt. In dato den 1 December 1786.

Edele Mogende Heeren!

Wy hebben het al wederom van onzen plicht geacht Ü Ed. Mogenden te communiceeren, dat ten onzen Comptoire gebracht ?yn de volgende Es? -.raclen.

I.

Extratï uit de Refolutien van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedfchap der Stad Utrecht. In dato den 20 November 1786".

Op het geproponeerde dezen aangaande, heeft de Vroedfchap de Heeren Pronckert , Egeling, de gnckheerb, Vos van Zyll en Marret geaurhoIfeerd, om onder dezelfde Declaratoiren en Gu^3ntie als by de Vroedfchaps Refolutie van den 7ften QÉtober laatstleéden vermeld ftaan, uit de ? 5 Kas