Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE SCHRIFTUUR. 15

der fterren geeft ons zo veel licht. En alle de Geleerden, die zeker weten, dat de zon ftil ftaat, fpreken nogthans dagelyks even als den Bybel van den op en ondergang der zon, om dat dit gezichtkundig zeker is.

ofoj) Vr. Zy houden aan, en zeggen, dat de Schnftuur evenwel" in zaken, die de Natuurlyke Hiftone betreffen, 't meermalen mis 'heeft b. v. Het geen Job 39: 17.21, aangaande den ftruisvogel.gezegd word, dat zy bar eyeren zelfs met uitbroeyt, dat haar eyeren vertrapt worden, dat zv zig vliegende in de lucht verheft, dat zy 't domfte dier is; daar zekere bengten ons leeren, dat zy op haar eyeren gaat zitten, om die uit te broeyen; dat de eyeren zulk eene dikke en harde fchaal hebben, dat zy niet gemakkelyk aan ftuk bfeken; dat die vogel wegens haar zwaarte met de vleugels nauwlyks-kan van de aardezig opheffen; dat 'er geen" de minfte blyk- is, dat zy dommer is dan veele

andere dieren. In Salomo's Spreukboek Cap. 6:

i_8 , en 30: 25 word geleerd, dat de mieren des zomers bun brood bereiden voor den winter; daar nauwkeurige waarnemers van 't ryk der dieren ons eenparig zeggen dat zeer weinige mieren gelyk andere infectens des winters levendig overblyven, en 't geen ■men voor koorengraantjes, die zy ter bewaring tegen den winter zouden opgelegd hebben , eerst heeft aangezien , heeft men naderhand bevonden, dat eyeren of popjes van de mieren zyn, waar door haar gedacht word voortgeplant ?

Antw. Het gezegde bv fob ftrydt geenzins tegen de Natuurlyke Hiftorie der Dieren, des Heeren woorden zullen daar op uitkomen, zy ligt haar eyeren in 't zanS , verwarm l die zegt de text, waar door men 't uithroeyen kan verftaan; en fchoon de eyeren nard zyn., kunnen , ze nogthans door groote dieren gelyk de Ölyfant en Rhinoceros 'igtelyk vertrapt worden, en dus kan aan haar een hardigheid tegen haar jongen worden toegekend, dewyl zy zonder vreze is, die eyeren in 't zand ligt, vergeeffcb.cn arbeid doet, de-

Sluiten