is toegevoegd aan uw favorieten.

Het voorbeeld der godlyke waarheden van Abraham Hellenbroek, tegen de gevoelens van partyen verdedigd [...]. Zynde een vervolg op de Korte en eenvouwige catechisatie over't gemelde voorbeeld; door Jan Nupoort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9& V. HOOFDSTtl K.

ben verzonnen, dat dit Geheela! door eene toevallig samenloop van zeer kleine deeltjes in deze tegenwoordige gedaante gebragt is. §) De Socinianen die eene voorbeftaane Hof ftellen.

229) Vr. Zy werpen ons tegen, dat uit niet, niets kan voordkomen, dewyr 'er tusfehen niet zyn, en zyn' eene oneindige afftand is? y

Antw. Deze bekende regel zou ook hier in de fcbep.1 ping van 't Gchcelal doorgaan, indien wy geen oneiH dlg Opperwezen fielden, welke deze oneindige afftand' kan wegnemen, en roepen de dingen die niet zyn, als of zy waren Rom. 4: 17.

230) Vr. Zo de waereld niet eeuwig is, maar in detyd voordgehragt, dan is God veranderd, van nieti fcheppen tot fcheppen overgegaan?

Antw. Door 't voordbrengen van deze waereld heeft ! God geen wezenlyke verandering ondergaan, de naam 1 van Schepper is niet wezenlyfc, maar alleen betrekke- . jyk, God is zo min veranderd, als iemand die een huis maaktf daar door niet veranderd, maar de naam van een bouwkundige draagt;

231) Vr. Indien de waereld in der tyd is gefebapen cn er voor de fchepping geen tyd is geweest , dan volgt, dat de waereld maar een ogenblik later is dan de eeuwigheid?

Antw. In de eeuwigheid is. geen eerder of later Ook is de tyd niet iets zakelvks, maar alleen iets, dat betrekking tot de gefchaperie dingen heeft, 't is eene afmeting van de agtervolgende duuring der fchepfelen.

232) Vr. Dewyl de natuurlyke befchouwing dezer" aarde ons leert, dat zy zeer veel ouder moet zyn dan zes duizend jaaren, gelyk zommige (tj uit de geftelt-

heid

(*) Men zie de reize van den Heer Brydone door Sicilië en Maltha, by welke de Kanunnik Recupero meende öat mea uit de onderfcheiden beddingen der üaya, die

(te ,