Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAK DE REGTVAEUDIGMAKINGE. XI? ■

plaatzen der H. Schrift tcgenfprceken, waar in die ver- ■

zekering geleerd word als 2 f.»- 4= 7, «. Jtó 19. ■

_ 27 2 Cor. 5: 1. Hei. 6: 1. 2 retr. 1. iy. h

wS Pr. Veelen hebben immers getwyfeld, als Da- ■ vidPr%V. 23 en Paulus Rom. 7: 24-*

Antw. Het kan uit deze plaatzen niet bewezen ^vor- ■

ilpn dat David en Paulus getwyfeld nebben, want ua- ■

vuCSïi faïÖ endusonbedagtzaam gefproken; ■

en Paulus fpreekt van een geheel ander geval , hy ■

vraagt U zeiven af, wie hem van een zondig lichaam ■

ver og fengzou, en dit zou God te zyner tyd doen, gelyk I

«ft 't vervolg blykt: ik dankt God enz. Evenwel willen I

wv gaern toeftaan , dat een waar Godvrugtigc zomtyds I

inyduiaernisfen en twyfelmoedigheden kan verkeeren, I

zo dat" hy zyn aandeel aan Chriftus voor eenigen tyd ■ niet durft vastftellen.

Vrage. ^aar ban tao?tl mctl ö^ectuaerbiat ? j; Antw. $an aüe panden/ 3anber anberKDetakrage. Om üüefssE lötUctua?a men getcgtbaet* !

mAntw. stlïeen om C8?iftu£ taille/ Rm. y w'. Wy worden om niet geregtvaerdigt uit zyne genade , j| door de verlos finge, die in Chri/lus Jefus is.

Vrage. Ifêozöen ton niet geregtbaetbigt om an«

3eiSUSeftfï/ Rom, v. 08. Wy befluiten dan dat de mensch geregtvaerdigt word uit den belooue, zender de werken der Wet.

Vrage. lï>aarom minnen ton niet om 0113e eige toerften nereg;bacrbio.r toa?ben5

Antw. <©in üat ae befte ban bfe onbolmaafit en Daarom aan tfob£ gercgtiggcib niet boldoen Hunnen.

510) Vr. Zyn't niet inzonderheid de Roomschgezinden, welke ftellen, dat men door de werken geregtvaerdigd word?

p 2 Antw.

Sluiten