Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£28 XIV. HOOFDSTUK

I Antw Dit word wel doorgaans in »t algemeen eezeir* maar wanneer men naar waarheid Inreken zal moet dit met eon,g onderfcheid verdaan worden f'dé wy de

' Srit doorhv6 eerfteregtvaerdigingftelt%aneSon. claar, waar door hy vergeving van zonden verkrvgt, cn een,» tweede regtvaerdigmg namelyk van een gelSe d£ hem word mgeftort.waar door hy inftLSfd wÓÏh

■ om goede werken te kunnen doen. Nu wor zelen ' ze een zondaar zonder de werken uit gSdeoS^ ftus verdiende door 't geloof geregtvaeS enzover" re komen eigen werken niet in aanmerk.nl maar als hy een geregtvaerdigde is, en door Gods Geest n ftaa gefield om goede werken te doen, zo verdienen d e 'r eeuwige leven (*). vuuienen die t

5ip Vr. -Hebben zy niet veele tegenwerpingen? gekomen zyn ÜK V™ d° goeds werke« z"li™

Vrage. mant aïj? tan boo? Cfijfftutf herhi™,

Antw. 452in.^Einft ja- ' "

V"a§t J^ae ül£l-£"'ii oie be an?e?

®,i°2 ta/CE?l,n!,,9e En aanneminge. V 5 fiC l'cto,i) on$ be^elue toe? Antw, t5oa/ baoj eeneg nabigc fignirting.

Atol Fm !^etoWie hebbcn hier ver^hü? CnlZ g^fStSe^^ de -

en dus komt hier geen toerekening te pas?

waSr^fduiïeTvk^.r^ ï CT'% vm ™zien, Waar lutduidelyk blykt, datdus hun eigealyk gevoelen is!

Sluiten