Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

INSTRUCTIE voor de Aide-of Compagnie - Chirurgijns, bij de Artillerie, tot ie Armee van den Staat behoorende.

Art. I.

Bij ieder Compagnie der Artillerie, zal door het Bureau van Gezondheid, na voorafgegaan onderzoek, in de Ontleed-, Genees- en Heelkunde, worden aangefteld, een Aide-of Compagnie-Chirurgijn, op een Traótement van vier honderd guldens 's jaarlijks.

I L

Zij zullen gehouden zijn, zich, ten hunnen koste, van de noodige Chirurgicale Zak-Inftrumenten te voorzien, in gevolge de bij deeze Inftruótie gevoegde Lijst.

B 3 ML

Sluiten