Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

veel mogelijk kennis draagende van Hospïtaalen , en onder dezelven een of twee der meest verdienftelijkfte Chirurgijns-Major, benevens een Secretaris.

I L

Het jaarlijks Tractement van ieder der twee oudfte Leden zal zijn ƒ 2000 : o : o.

En voor het derde of jongfte Lid ƒ1600:0:0.'

En dat van den Secretaris ƒ 1200 : o : o.

Bij vacature door een der twee eerfte Leden van het Bureau zal het derde Lid opklimmen, en een ander in zijn plaats worden aangefteld, door het Committé der algemeene zaaken van het Bondgenoodfchap te Lande, op voordragt van het Bureau.

I I I.

Het zelve zal op bepaalde uuren vergaderen^ en zich dagelijks bezig houden met de zorg over de Geneeskundige inrichting bij de geheele Armée van den Staat, en bijzonder met al dat geene, het welk, zoo bij de Battaillons-Guarnifoenen, als bij de Veld - en Guarnifoen-Hospitaalen des aangaande zal vereischt worden.

IV.

Sluiten