is toegevoegd aan uw favorieten.

Bericht, wegens de thans plaats hebbende geneeskundige inrichtingen, bij de nationaale troupes der Bataafsche Republiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "4 )

Aq. comm. q. f. ut f. pilul. gr. iij. Confp. pulv. Liquir. S. 2 — 3 maal daags 6 io pillen.

49. Pilulae Mercuriales ex Mercurio dulci.

ff. Mercur. dulc.

Micae panis alb. aa. Si ij. Aq. comm. q. ƒ. ut f. pilulae gr. iij. S. 's Morgens en 's avonds 1 — 6 pillen.

50. Pilulae Mercuriales imprimis ad mor¬

bos cutaneos.

ff. Merc. puri. 3j|3. Refin. Guajac. Sap. Venet. aa. 3j.

Tere in mortar. vitree donec globuli Mercuriales vifum penitus effugerint. Add.

Sulph. aur. Antim. 3j.

Syr. vuig. q. f. ut fiant pilul. gr. iv.

51. Pilulae purgantes.

Vf. Aloes focoter. 3 ij. Scammon. 3j.

Mucil. gumm. arab. q. f. ut f. pill. gr- üj-

52-