Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•2.24 Reize naar de Oofi-Indien en China.

een is het zinnebeeld der weetenfchap, het ander der eenftemmigheid.

Deeze fabel fchynt de geheele verdelging der fecte van Brouma te beduiden: wy hebben reeds gezegd dat deeze gefchiedde door de vereeniging van die van Chiven met die van Vichenou. Het is in nagedagtenis van die gebeurtenis dat men in enige tempels, alwaar men de godheid onder den naam van Sangara-Naraïnem aanbidt, welke Chiven en Vichenou betekent, haar half wit en half blaauw afbeeldt, om de vereeniging dier Goden, die maar één zyn, uittedrukken; Naardien ondertusfchen die Brmtmanisten, die den algemeenen moord ontkwamen , zig onder de feóte van Chiven begaven, heeft men verdigt dat Brouma berouw hadt gekregen.

Brouma was de eerfte wetgeever der Indiaanen; hy deedt hen den wilden ftaat verlaaten en leerde hen de kunsten en weetenfchappen , en den landbouw : hierom hebben zy hem vergood , als den Schepper aangezien , en verdigt dat hy de Godin der weetenfchappen getrouwd hadt.

Men beeldt hem af met vier armen en vier hoofden, die, volgens enige Indiaanen, het zinnebeeld zyn van de vier heilige boeken , onder den naam van Vedams bekend. In de eene hand houdt hy een cirkel, die de onfterfelykheid betekent, in de andere een vuur, dat de kragt beduidt; met de derdeen vierde, eindelyk, fchryft

hy

Sluiten