is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach ten dienste der zeelieden voor het jaar 1792.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III . AUGUSTUS 1792. [59l

(pOverg.l d' halve {%< halve |ds horizon- (J'horizon-

2^ over den Ver-Middellyn. Middellyn. taal Vet- Vet- taal Vet-Ver- Phaies

2 5 Meridiaan fchil fchilzicht. fchil. fchilzicht. fchil. ™de

Middag. Middern. Middag. Middern. ] Maan.

?•B U. M. ~mT M. J. M.7T. M- S. S. M. S. | S. _

1 11.23 .„ 16. 42 16. 41 61. 16—2 61. 14 !— 6„ „

2 12.22 59 l6. \0 l6.l7 61. 8 -ir 60.58 -16 Volle Maan.

3 13.18 5.0 I(5. 3# ,6. 27 6o. 42 . —18 60. 24 —22 T ..

4 14.12 f4 l6% 2I l6. t 6o. 2 —25 59- 37 —2? D' u-

5 15. 4 52 16. 7 16. o 59. 10 —27 58. 43 —29 2- l', 4-

6 15-54 48 15- 52 15- 44 58- U -29 57- 45 -28 Laatfte

7 16.42 4° 15-36 15-29 57-17 -26 56.51 -25 Qi«»«-

8 17.29 15. 22 15. 16 56. 26 —24 50- 2 -22

9 18.16 Ti 15-10 15. 5 55.4o —20 55- 20 —16 D- U- »■

10 19. 3 *' 15. 1 14- 57 55- 4 —15 54- 49 —12 9- »• 4»-

11 19.50 „ 14.53 14-51 54- 37 —IO 54-27 '—7 Nieuwe

12 20.38 11 14. 48 14- 47 54- 20 — 5 54- >5 — 3 Mjun'

13 21.26 4 14- 46 14. 46 54- 12 — 2 54- 'o o

14 22.13 47 14. 46 14. 46 54. 10 -f- 2 54- 12 + 5 D- U- M. 1.5 23. o 47 14. 47 14. 49 54- 17 + 6 54- 23+7 17. 5" 34-

t6 23.46 14- 5' 14- 53 54- 30 + 9 54- 39 + 9 Eer(l.e

17 ö 45 14- 56 14- 59 54- 48 +u 54- 59 +« Quartier

1!! 0.3- 15. 2 15. 5 55- 10 -+-12 ' 55- 22 4-13

19 uiö 4-> 15. 8 15. 12 55. 35 +14 55. 49 +14 I>. U M.

20 2. 2 +f' 15. 16 15. 21 56. 3 4-16 56- 19 +17 24- 18. 19.

21 2.49 ,0 '5- 25 15. 30 56. 36 +17 56. 53 +17 . „ „ 22' 3.37 ió 15-34 15- 39 57-1° 4-18 57- 2 8 +18 Volle Maan. 23 4.27 . :° 15- 44 ift- 49 . 57- 46 +18 58- 4 +18

U 5.20 N 15. 54 15- 59 58. 22 +19 58. 41 +18 D. U. M.

25 6.15 !6. 4 16. 9 58- 59 +18 59- 17 +16 31. 9- 22

1r- 7.13 16. 13 16. 18 59. 33 .+16 59- 40 4-1?

27 8.12 59 16. 22 16. 25 6o- 4 4-13 60. 17 +10

28 9.12 60 ,5. 23 irf. 30 60. 27 +6 60. 33 + 3

29 10.11 59 16. 31 16. 31 6o- 36 i o 60. 36—4

30 11. 8 57 16. 30 16. 28 60. 32—6 60. 2Ö — 10

31 12. 2 !6. 26 16. 22 , 60. 16 —16 60. o V-18

54 ' - 1

H 5