is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach ten dienste der zeelieden voor het jaar 1792.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maans regie Opklimming. , 6$

dit is ook de reede dat den XIII Tafel, dieder tweede Verfchillen, niet verder dan 6 U. gaat: is de tusfchentyd over de 6 U. zo neemt men het Verfchil tot 12 U. By voorbeeld: indien men de regte opklimming den ia ter, 20 U. vroeg : dus 8 U. over middernacht, ik 4 U. neemen,datis 4U. voor .'ij of voor het begin van den 11: ^^^lan zfi.. : i% het evenreedig gedeelte dat ik t '( r:^ken , in plaats van byvoegen ,

•ïf.*vf^^viRden van dat ^enreedig gedeel, \2zoals in al-e onze redeneeringen

- :-l.5*l;|llp:- ;?4Sfl ' eldis, vanmiddag naar mid.1 1"" • %eder naar middag, en zo voorts; of in de Kolom van den Almanach, van boven naar beneeden: maar van middag af naar een tydftip voor den middag, of van beneeden naar boven; moet men de verfchillen 3 die, als men van boven naar beneden telt, aangroeijen, of afneemen, nu omgekeerd als afneemende of aangroeijende befchouwende: en dus den regel om de uitkomst der tweede Verfchillen af te trekken zo zy plus,enby te tellen zo zy minus zyn, omkeeren.. Wy zullen terftond daaryan een Voorbeeld opgeeven.

Indien men uit al wat wy tot nu gezegd hebben een' algemeenen regel wil opmaaken, zal men zeer gemaklyk deezen vinden.

Algemeene Regel. Om de regte opklimming der Maan voor een ander uur dan op middag of op middernacht, voor •welke beide tydftippen alleen zy in den Almanach ftaat, met de grootfte nauwkeurigheid te berekenen, moet men dus te werk gaan:

1. Neem