Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 lVm V Kolom van de III. Bladzyde.

grooter naauwkeurigheid berekend is : doch ook deeze naauwkeurigheid is op Zee dikwerf genoeg.

Zon, Sterren en Maan, kunnen dan allen dienen om den waaren tyd te kennen : doch de waarneemingen der Zon zyn daar toe de besten, en geeven de grootfte naauwkeurigheid.

XII.

VIERDE EN VYFDE KOLOM VAN DE DERDE BLADZYDE.

Maans halve Middellyn.

Wanneer men de hoogte der Maan waarneemt, kan men alleen de hoogte van haar' onderften of van haar' bovenften rand waarneemen: doch alle de Tafels van regte Opklimming en Declinatie der Maan zyn voor het middelpunt van de Maan berekend : en derhalven behoort men ook de hoogte van het middelpunt der Maan te kennen , om, uit de waargenomen hoogte van den boven- of onderrand, de hoogte van dit middelpunt te kunnen befluiten. Dit is de reede waarom men de halve middellyn der Maan berekend heeft, en dat wel, uit hoofde,der fpoedige verandering die in defchynbaare grootte dien middellyn plaats heeft, voor den middag en voor middernacht van iederen dag: uit deeze twee kolommen zal het gemaklyk zyn de halve middellyn voor ieder-ander bepaald ogenblik, en dus ook voor alle plaatfen der waereld, door eene enkele evenrcedigheid, of door Tafel XII, af te leiden : daar de grootfte verandering maar 7 of 8 feconden in de ia uuren bedraagt.

Sluiten