is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Oost-Indien en China in de jaaren 1774-1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223 BLADWYZER

ne kleeding, 7i.levenswys ald. zyn Priesters , 72. en verv. hunne kostwinning, 74, kunnen niet met den dood gcftraft worden, 75 ftraffenhunne overfpelige vrouwen, ald.

Bramaanen zyn geene af koomlingen der Srachirnanen', II. 4. en volg.

Braudma z. Brouma.

Btammasfari, jonge kweekelingen van de ftam van Brouma,!. 66. hoe zy ingewyd worden 67. en verv.

Brashapeti, z. BarasfmadL

Brema, z. Bmima.

Broek-aakfter (de kleine Chineefche) befchreven, III. 147-

Brouma; zyne naamen, I. 218. is God de Schepper , ald. zyne gefchiedenis, 219. en verv.

Bruma, z. Brouma.

Byën-eeter (de geele van de Kust van Coromandel) befchreven, III. 180. en verv.

Buize.it (de kleine fchreeu-

wende) befchreven, IIL 143-

Buftivo, z. Vichenou. C.

Cachis-Caoris, befchryving deezer geestlyken, II. 90.

Cadamba jasmini-flora, befchrevcn.III. X99.e;J verv.

Caleguejers. ftam van Reuzen, I. 276.

Calicut , Indifche Stad alwaar elke Europifche natie eene loge heeft, I. 50.

Calis, befcherm goden der Steden, I. 274.

Camalers, werklieden behorende onder de {linkerhand deïSuttieren, I. 84.

Camouvers, behoren onder de regterhand der Sutti* ren, I. 78. hun handel, ald.

Ca»fln,KeteImaakers en Ko perfiagers, behooren onder de {linkerhand der Sutttren , I. 84.

Cannigadanam , gift eener maagd hoe zy gefchied, I. 100. en verv.

Canton , befchryving dier Stad, II. 189. en verv.

Caguflliren, Weevers, behoo*