Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELADWYZER 237

Koekoek (de kleine Indifche ) befchreven , III. 178.

Koningsgier van Pondichery befchreven, III. 140.

Konften zyn in eenen weinig gevorderden ftaat in Indie, I. 141 en verv. ook in China, II. 207. en verv. ftaat derzelve by de Madagaskars, 258.

Koophandel der Europeaatien in China , II. 183. en verv. 195. en verv. in Pcgu, 243. en verv.

Koord welke de Indiaanen van de ftam der Bramaanen draagen , L 66. en volg. plegtigheid om die aantedoen, 67. en verv. wie die ook draagen, 70.

Koortfen, die in Indie regeeren , I. 160. die in Madagaskar regecven.

Koperflagers, z. Canars.

Krabben verfteenen in de rivier van Negapatnam, I. 34-

Kwartel (de groore) van Madagaskar befchreven, III. 122. en verv.

Kwartel (de groote Chi¬

neefche ) befchreven, IIL

123. en volg.

Kwartel (bruine van Madagaskar befchreven) III.

124. en volg.

Kwartel (kleine van Gingi) befchreven, III. 125. en verV.

Kwikftaart (de graauwe Indifche) befchreven, III. 173-

L.

Landbouw der Madagaskaaren . II. 258.

Latchimi, Godin der rykdommen, vrouw van Vichenou, haare kinderen, euz. I. 225,

Leeurik (de gekuifde) van de Kust van Malabaar, III. 167.

Leeurik (de kleine graauwe) uit Gingi, befchreven, III. 168.

Lingam, de heiligfte gedaante v/aar onder men Chiven aanbidt, I. 255^

• oorfprong van denzelver, ald. en volg. verbeeldt dc natuurlyke deelen van Man en Vïouw, 260.

L(>

Sluiten