is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5$ Over de VLumfche Eilanden,

mylen voorby het Eiland. Wie de Vlaamfche Eilanden bevaaren wil, kan zich zeer gerust verlaaten op de Breedten en Lengten, waar op de Eilanden van elkander liggen, op meergemelde Kaart van den Heer Verdun.

Van de eerfte opdoening van het land kan ik niets zeggen, dan dat het zeer hoog is, want ik was er dicht onder eer ik het zag uit hoofde van den mist: doch de kenning wyst zich van zelfs: en het Zeeboek is hier vry goed. Wy konden Monïe Brezil niet gewaar worden, om dat dezelve met wolken bedekt lag; ook, wanneer men om de Oost van daan komt, doet de Berg zich zo onderfcheidentlyk niet op als men uit het Zeeboek verwagten zou: wy zagen wel land, daar wy Monïe Brezil van maakten, om dat het 'er duidelyk naar geleek: doch '& anderen daags ontdekten »wy onzen misdag.

Wy befpeurden terftond dat 'er een fterke

ftroom

Wy hebben alle de Lengten op Picfr van Teneriffa gebracht. Wat nu de reeden kan zyn om eene diergely-

Kaart uit re geeven, begrypen wy niet. Wy hebben de bewerkingen en redeneeringea van den Heer Fleurieu nagegaan: en kunnen niet anders zien of zyne waarneemingen zyn goed: en de befluiten die hy niet uit aiïronomifche waarneemingen, maar uit peilingen enz. a£gekid heeft, zyn rechtmatig opgcm akt.