is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§S Over de Vlaamfche Eilanden-

kaarten geplaatft word, en zagen eenige klippen onder den wal voor de Frailos en de befchreeven Eilandjes aan, daar men tusfchen door kan) dit komt alles daar van daan , dat die Eilandjes zich ïiet vertoonen als men uit de teekening en befchryving van Monte Brezil zoude verwagten: dezelve worden in het Zeeboek zeer oneigenlyk Eilandjes genaamd (a): het zoude dnidelyker zyn, als zy daar hooge klippen genaamd werden. Ondertusfchen was dit lage hakkelige klipje niets anders dan de Frailos in elkander: van welke Irados 'er maar twee, en geen vier zyn: (#) en die twee hooge Bergen waren dat geen dat wy voor Eilandjes hadden aangezien, en als zodanige in het Zeeboek befchreeven is: het geen zich by den uitkomst ontdekte: ook ligt er geen Eüand bezuiden de Frailos {e): en dus is dit abufief gefteld in die Kaarten daar men zulks iu vind.

Men

(a) Zy worden dqor den Heer Pleurieu , lts aux Chevres genaamt: het zyn twee zeer fleile Eilandjes illots taillés a Pic:) zy zyn. op eene myl (franfche myl de i % duytfche myl) Ooftelyk van den Berg: hoe wel zy op de franfche Kaarten op 3^- myl JJ. O., \ O. gefteld worden.

Q>) Op de gemelde engelfche Kaart ftaan 'er nog vier. (f) Dit Eiland ftaat ook nog op de Kaart en wel onder den naam, van Het Groite Eilandje.