is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Vlaamfche Eilanden. 63

lercera, juift op 40 gr. N. Breedte, zo groot als een boot; en dat hy ook zeeker wift dat er ten noorden van het midden van het Eiland St. M'uhel eene Klip lag, op 20 Engelfche Leagues afftand. Ook , zoude volgens zyn zeggen, het Eiland St. Anna in weezen zyn op 37 a 380 Noorder Breedte, 60 Leagues W. Z, W, van het Eiland Fiom. (a)

De

(a) De Heer Vaillant merkt hier over te recht aan in zyn Journaal, „ Het kan zyn dat het zo is, doch ,, ook dat het met die Eilanden en Klippen zodanig ge„ leegen is , dat zy wederom verdwynen, als hunnen oor,, tprong hebbende uit Aardbevingen , en van gecalcineerde ,, ftecn zynde, die ligter weezen kan dan water,en nieteer j, zinkt voor dat zy door het water doortroqkenis: en dan ,, kan het weezen dat de Vigias in de Kaarten geplaatst , ,, te vooren beftaan hebhen, en nu weeder weg zyn: ,, Intusfchen wat 'er van zy.het is naauwelyks te denken ., dat 'er 20 veele Eilanden en Klippen, zonder dat zean,, öers dan in de inbeelding beftaan hebben,en na dat men ,, kort te vooren eene Aardbceving of Branding deezer „ Eilanden vernqmen had, in de Kaarten zouden geplaatst

zyn , zo dat het myns bedunkens altoos ongezond

vaaren in deezen omtrek zyn zal.

Hoe gegrond deeze reeden is, blykt genoegzaam uit dc voorige noot: doch wy kunnen- ter deezer geleegenheid aanmerken, dat 'er fomtyds nog eene andere oorzaak kan by komen: dat men namelyk en eenen dooden Walvisch voor een Eiland aangezien heeft: ziehier wat'er de Heer Chabert van'meld in zyne reis in 1750 en 1751 naar Noord-Ame-

rica