is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Vlaamfche Eilanden. €j

Wy daar na vernamen dat door de Confuls der differente Natiën geheesfen waaren. Deezen, die anders op het Eiland Fajal refideeren, waren thans om den wynoogst op het Eiland Pico. Wy waaren zeer lang in de onzeekerheid waar töch de Baai van St. Crux was: want volgens de kaart moesten wy die naar onze gedachten al lang gezien hebben: eindelyk ontwaarden wy een Baait* je, waar in, by eenige weinige huizen, een zeer groote Kerk, met twee torens er boven op, dicht aan den zeekant ftaat: wy dachten toen dat dit St. Crux zoude zyn: doeh bevonden het geheel anders, dewyl er, na datwyeenigen tyd doorgezeild hadden, een andere hoek uitkwam, die de Zuidhoek van de Baai van St. Crux i% Wy zagen toen dat het Eiland hier om de Z; W. valt; het is maar anderhalf myl wyd tusfchen Pico en Fajal: en het Eilandje dat op de Kaarten ligt, is maar een groote myl van Pico afi Men kan beide die wallen zeer na komen ; gelyk ook by het gemelde Eilandje*, doeh men is daar aan een geduurige afwisfeling van wind en koelte onderheevig: eindelyk ontdekten wy onze ankerplaats. Wy kwamen ten anker op 21 vadem ert zwarte zandgrond: peilden den Noordhock van de Baai N. ten O: den Z. W. hoek, Z. W. \ Z, en het midden der Stad N. W. per Compas; V oorts peilden wy den Z. hoek van het Eiland Vicê E &