Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ly.

Ö>er eene Blinde Klip, tusfchen de Eilanden Fayal en Pico.

De Eilanden Fayal en Pieo 2yn twee der Eilanden die men de Vlaamfche of Atorifche Eilanden noemt, ook wel Terceres , naar het Eiland Tercera, een der voornaamfte van deeze Groep-Eilanden:

De wel Ed. Geftr. Heer Kapt. J. O. Vaillant, heeft eene blinde klip, tusfchen de Eilanden' Fatal en Pico, waargenoomen: en daar dezelve in onze Nederlandlche Zeeboeken niet befchreven is, heeft het Ed. mogend Collegié ter Admiraliteit op de Maze een extract uit het Rapport van gemelden Kapt. laaten drukken, en ons het zelve, kort na onze aanftelling gezonden. Het' luidt woordelyk aldus".

„ Wy hadden veel ongeftadig wéér, het geen ,i dan ook veroorzaakte dat wy verpligt wierden » óns van water te laaten voorzien door barken,

en niet voor den 2 September (1783), gereed n waaren om zee te kiezen, gelyk wy ook den „ 3 van 't Eiland Fayal vertrokken ; alvoorens „ koers te ftellen, zond ik een van de chaloupen^ n om een blinde Klip, die tusfchen het Eiland 9 Fayal en Fko in ligt, en waar op wy met een

„ half

Sluiten