Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE over de MILITIE. 29

menten en Collonels te maken: dan of het niet heter waare,datmen zage dit ftnk te houden, als tot daar toe, en zoo de tractementen van de Collonels te geven, alleenelyk te velde zynde.

Dan 't geen oppolïtie vond in 't jaar 1625. is naderhand doorgegaan. Want de Ruitery is op eenmaal by Refolutie van de Staten Generaal van 21 Juny 1635. in Regimenten verdeeld, en't Voetvolk in verfcheide tyden: dus word gevonden het Gelders Regiment geformeertin 'fjaar 1628. 2Vriesland 1633. Hollandfche Gardes 1643. (ƒ) Over-Ysfel 1647. 2 Groningen in het zelve jaar.

Maar dewyl uit de cerste(g)van de voorfchreevc Refolutien van Haar Hoog Mogende fchynt te kunnen belloten worden, dat 'er al van ouds een Friesch Regiment geweest is, zo dient tot informatie, dat het niet anders verftaan moet worden, in die Refolutie door het Friesch Regiment, als al het Voetvolk, dat betaald werd by de Provincie van Friesland, gelyk af te nemen is uit eene Refolutie van den Raad van Staate van den 4 December 1586. waar by de Commisfle van Graaf Willem Lodewyk als Chef Colonel de tous les gens de guerre tant a Cheval qiia Pied eftant en fervice du Pais de Frife vernieuwt is.

Nu moet overgegaan worden tot de oude wys van aanftelling der Capiteinen, want dc mindere Officiers plagten aangefteld te worden dooide Capiteinen, het geen des noods kan bewezen worden, (h) 't Is overtollig meer bewyzen aan te halen tot adftruétic, dat de Generaliteit de

Ca-

• (f) Staten Generaal 10 Mey 1633- 10 en 16 November I643. O) Refolutie Staten Generaal 5 Maart 1633. (/?) Raad van Staten 19 en 23 Mey en 19 en 25 September 1646. 21 Jaruluary' en 2 February 1647.

Sluiten