is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 VERZAMELING van STUKKEN &c.

lyke voet in de voorgaande Spaanfche Oorlogen „ gebruikt, anders dan by een gemeene concnrentie en eenparige bewilliging van alle Bondgenoten , en wierden vervolgens 8 Heeren uit de Vergadering en een uit den Raad gecommitteerd.

Doch in 't jaar 1702. & feqq: is de voet van 't jaanbóó. gevolgten heeftde Deputatie, dien conform,beftaan uit een Heer van Holland en drie van de fes andere Provinciën by tourbeurten tusfehen Gelderland en Overysfel, Zeeland en Utree ït, en Vriesland en Stad en Lande, en een uit den Raad van Staten!

En gelyk 't getal der Gedeputeerden feer gevarieerd heeft, foo zyn ook niet regulier van jaar tot jaar Gedeputeerden met het Leger prcfent geweest, feJfs heeft de Staat twee zwaarc Oorlogen gevoerd, waarin men geen Gedeputeerden in 't Leger gezien heeft; zyn Majejleit van Groot-Brittanien Glorieufer gedagtenis fodanig aan zich getrokken hebbende het geheel beftier der Krygszaken van den tyd af dat het Capitein Generaalfchap aan hem gedefereed wierd by Refolutie van den 8 Jidy 1672. met fodanige vrye macht over de Patenten, en andere Saken tot de Militie fpecterende , als de voorgaande Pr ineen van O range gee'xcerceert hadden, dat de Staten Generaal en de Raad van Staten zich geduurende hec leven van zyne Majefteit daar mede niet of weinig bemoeit hebben,

Uit de Raad van Staten ging wel jaarlyks federt het jaar 1672. een Heer te Velde, maar die was eerder een foort van eenintendant, als Gedeputeerd