is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 VERZAMELING van STUKKEN &c'.

vincie, eanffonds een gevoegd zal worden, by df gemelde 5 Heeren, van gelyke qualüeit, als oflh Origineel in de Commisfie van Haar Hoog Mugejiide was gecomprehendeert, om op alle faken mede\e helpen disponeren en refolveren, en dat zoo langde, als 't Leger zich bevind in het Territoir van de yoorfchreve Provincie*

Dat boven dien de voorfchreve Provinciën refpectivelyk de Faculteit behoren te hebben, eenige Heeren uit den haren te Deputeren' om te communiceren met de Heeren Haar Hoog Mogende Gedeputeerde en Gevolmagtigden te Velde, over faken, aangaande de fecuriteit van derfelver refpective Provinciën, fonder dat egter dezelve Heeren fiem en fesfie zullen hebben onder de Heeren Haar Hoog Mogende Gedeputeerden, Gevolmagtigden te Velde , des dat de gemelde Heeren Gedeputeerden volmagtigde te Velde, alvorens zouden behooren in te nemen, de Confideratien en Advis van de Heeren Gedeputeerden van de Provincie tot welkers fecuriteit de voorvallende fake fpecteerd , zoo wanneer dezelve prefent. zyn.

Dit Advis wierd overgenomen by alle Provinciën, en bleef niet alleen buiten Conclufie, fchoon de Gedeputeerden van Gelderland nader aanhielden den 6 December om verklaring, wat gefag en hoeveel de Staten van een fiemme?iT de Provincie zullen genieten , by die genen, die een Leger of Corps in dezelve Provincie fal komen te commanderen : als mede de Gecommitteerden van de Staten Generaal of Raad van Staten, mede te Velde zynde, maar den 4 February i6~2. na dat Stad en Lande, de eenige welke gevonden werd Refolutie ingebragt te hebben, op het voor-

fchre-