is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE over de MILITIE. 103

ïn de Registers , waar in alleen is , dat hy n't jaar 1588. (<Q aangefteld as.tot Admiraal Generaal van de Vereenigde Nederlanden , en tot Capitein Generaal over 't Volk van Oorlog in Brabant en Vlaanderen O) voor Joo ver die Provinciën nog varen onder de protectie van de Generaliteit of met dezelve by Sauve Garde en ander/mts contribueerden. •__ . , . ,„n

In tegendeel vind men, dat Holland in den jare 1589.cn 1609. (ƒ) devoiren gedaan heef ter Generaliteit ten einde hy mögt aangefteld worden tot Capitein Generaal: dat m de Refolutie of Afte vande Staten Generaal van 25 September 609. (g) waar by desfelfs Militair traftemeTt op hondert twintig duifent guldens verhoogt is,gefproken word yan deCapüemfchappai Generaal ran zyn Excellentie, als van foo veelfeparatc Ampten als 'er Provinciën waren , van welken hy Stadhouder of Gouverneur en CaPitein Generaal was: en dat inde commisfie ïls Stadhouder van de Provincie van Stad en Lande dato 31 December 1620., hem geen andere tituls worden gegeven, als ^ Gouverneur en Capitein Generaal van Gelderland , Holland Zeeland, fVestvriesland, Zutphen, Utrecht, en Óve ysfel, en van Admiraal Generaal, zoo ook in 't Placaat van dc Staten Generaal van den x April 1596. tegen de Pausgezmden,

De commisfie van'Prins Fredrik Hendrik

aUa

(ï\ 2* Mev, dc commisfie is van 31 Augustus i$8&.

Gtaeraal 19 Augustus 1609. (fi) HoHand 16. «, 3* èVixu.ï 1609. .

G 4