Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35 AL STOND 'ER DE GALG OP!

Juffrouw BRIAC. Ha! ha! ha! Nog beter! en waarachtig iets nieuws!

GOTTLIEB.

Maar ook iets zeer nuttigs voor hét publiek, en waarby ik ryklyk myn brood zal hebben. Duitschland levert fmts eenigen tyd een menigte fraaije tooneelftukken op: Neerland gouteert ze, en vertaalt ze met kracht en geweld: en beide fpraaken verftaa ik in den grond ; dus is het recht myn zaak om...

Juffrouw BRIAC.

Ha! ha ! ha! ha! ha! ha!

GOTTLIEB.

Denk dat ge fpelde* in den mond hebt, cn hoor my verder. De meeste liefhebbers, die Hoogduitsch willen vertaaien, zyn die fpraak niet kundig; vertaalcn by gevolg voetftoots, flecht en valsch : en , als ze den zin niet kunnen vatten, verknoeijen ze dien naar hun inzigt, of veranderen ook wel geheele tooneelen, dom en willekeurig. Zeg , is dit niet konfientiewerk ?

Juffrouw BRIAC.

Ja zeker.

GOTTLIEB.

Nu. Nu wilde ik beëedigd tooneeltranslateur worden , en zoeken oktrooi te krygen, om, volgens myn'

eed

Sluiten