is toegevoegd aan uw favorieten.

Al stond'er de galg op! Of De verydelde tooneelkomparitie; blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B t T S P E L. 83

Gottlieb vertoont zich door hetfchreefje van de zydeur, zonder bemerkt te worden. eerkïk de vader. Kortom, en nog eens, mynheer, Emilia of niet, zy is de bruid van myn' zoon.

beurs, bedaard. Ik weet dit, en hoorde zulks uit haars vaders eigen mond, maar...

eerryk de vader. Wel nu, wat wilt ge dan?

geurs.

Ik kom, opdat myn Eerryk haar my afftaa.

eerryk de vader. Ei, gekheid! dit zal in eeuwigheid niet gefchieden! Verban uw ontydig oogmerk, mynheer; want nog deez' dag zal myn zoon met juffrouw van der Mol* len ondertrouwd worden.

geurs, theatraal. Niets blyft my over;... niets dan zuchten, klaagen, weenen! niets dan ellende en rouw!

eerryk de vader, ongeduldig. Zo gy my niets anders te zeggen hebt...

geurs, als vooren. Helaas! 'k wyde elke traan aan myne Emilia!..,

F 2 EER*