is toegevoegd aan uw favorieten.

Al stond'er de galg op! Of De verydelde tooneelkomparitie; blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 AL STOND 'ER DE GALG OP!

Juffrouw briac. Vbortreflyk, Gottlieb, voortreflyk! ik admireer uwe talenten, en erken thans uw verdiensten...

gottlieb.

Vlei myniet, juffrouw Briac.

Juffrouw briac.

't Is de oprechtheid die uit my fpreekt. En om weder op uwe liefdesverklaaring te. komen; ik deed my geweld aan om ze niet te beantwoorden, maar my dunkt dat ik zeer plomp flaagde. Het is een treurige wet der welvoeglykheid voor ons meisjes, dat, indien wy ook den minnaar in ons hart hoog waardeeren, wy echter zyne eerfte liefdesverklaaring moeten hoonen.

gottlieb ziet op zyne papieren.

6 Ik bid u...

Juffrouw briac. Kortom, lieve Gottlieb, myn leevendig temperament ontzegt my om langer te rug houdend tegen u te zyn: ik bemin u , en ben gereed uw tederheid door den echt te loonen.

gottlieb.

Gy overflelpt my. ..

Hy neemt zyn gefihriften famen en ftaat op. Juffrouw briac ftaat insgelyks op. Ik geloof u; want de verrasfing is Vtxtajt der liefde,