is toegevoegd aan uw favorieten.

Alonzo, of De zegepraal der liefde. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALONZO,

ataliba, tegen Coeran.

Welaan, zeg, dat ik mij Terftond zal voegen bij de Priesterlijke rij...

ZEVENDE TOONEEL.

ataliba, Alonzo fterk aanziende.

AI wêer een nieuwe zorg"... maar hoe, wat doet u beeven ?... Wat jaagt u fiddring aan?

alonzo, zich zo veel mooglijk her/lellende.

Niets... wil het mij vergeeven, Toen gij met Coeran fpraakt beving mij flechts een fchrik; Doch alles is voorbij, 'k Vinde op in dit oogenblik Volkomen mij herfteld.

ataliba.

Waarvoor zoudt gij ook vreezen? Herftel u, waarde vriend!... 'k zal ftraks wêer bij u wezen.

AGTSTE TOONEEL.

alonzo, met de uiterjle aandoening van angst en vertwijfeling.

Zo beeft de booswicht voor de ftem, die 't hart ontrust; Zo wreekt zich in het eind een laag geboete lust! ..

Zo