is toegevoegd aan uw favorieten.

Alonzo, of De zegepraal der liefde. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 A L o N Z O,

de opperpriester, ziende dat hij aarfeit, treedt voorwaards op het Tooneel, vat Cora aan, en zegt op eenen onmenschlijken toon tegen Ataliba.

Geen zwakheid, Vorst! gij moet u voor de wet verkiaaren: De Zon veroordeelt hen!.,.

(Hij jleept Cora mede, en geeft een teken aan de Lijf. wachten, om ook haare ouders en broeder naar de Jlraf plaats te fiecpen.~)

TWAALFDE TOONEEL.

alle de v00r1gen. alonzo, hij komt met drift op, terwijl de Priester Cora wegfleept: hij dringt door de Lijfwacht heen , en ontweldigt Cora aan den Priester.

Om 'sHemels wil laat af! Zij is onfchuldig... Kom, volvoer aan mij haar ftraf— Ik, ik ben 't monfter, dat haar fcliandlijk heeft bedroogen — Hoort naar de billijkheid! ach hebt toch mededóogen, Laat mij, in haare plaats, de doodftraf ondergaan...

cora, met tederheid.

Alonzo! ach waarom u zeiven dus verraen?...

a l o n z o, met vuur.

Zou ik uw moorder zijn! koelbloedig u zien derven?,..

(Hij werpt zich aan de voeten des Konings.) Grootmoedig Vorst! ik fmeek, laat zij genae verwerven !

Ik