Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T.OONEELSPEL. ï<>

jako b.

Jaa ! door Gods zegen, en mijn zorg zijn ze zo groot geworden.

gellert.

Kom hier, jongens! daar hebt ge ieder een Fabelboeltje van me, en, daar ik niet denk, dat ik lang tóeven zal, gedenk 'er mij dan bij, zo ikhet waardig ben.

oudste kind.

Och mijn Heer ! ik hoop dat je zo lang leeven zclt,als me Vader en Moeder, en die heb ik heel lief.

jongste kind.

Jaa! as wenfchen helpen kon....

gellert vat ze beide bij de hand.

Beste Jongens! als de waereld vol was van zulke menfchen , dan zou ik met grooter droefheid dezelve verlaaten.

j akob.

Ik heb zelden iemand iets benijd, Profesfor! en daaróm wil ik het nu ook mijne kinderen niet doen. Ik bedank u,Profesfor! voor mijne kinderen.

gel-

Sluiten