Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 37 ACHTTIENDE TOONEEL,

gellert. zenthenau. gellert.

God zij gedankt! — Net zo veel bezit ik—Daar man! daar hebt gij geld

zenthenau (zich nog bedwingende.} Voor hoelang

gellert.

Het geld is voor u. voor altoos .... ik begeer geen intrest dan een dankbaar hsrt.

zenthenau (geeft Gellert het Geld te rug.~)

Wat hoor ik .... mijn God! het is te veel

zulk een deugd ... och vergeef het mij , dierbaars Profesfor.... laat ik u omhelzen.

gellert. Wat is 't mijn vriend?...

zenthenau»

Pc ben de ftudent Zenthenau.... ik kon niet ge■ooven.....

C Hij vliegt na de deur.)

C 3 Fre-

Sluiten